ANTIMICROBIALSPENICILLINS

PENICILLIN G

پنی سیلین G

PENICILLIN G

موارد مصرف: این دارو در درمان التهاب عفونی لوزه ها، التهاب گوش میانی، بادسرخ، آندوکاردیت استرپتوکوکی، مننژیت مننگوکوکی، پنومونی و در پیشگیری از عفونت پس از قطع اندام های حرکتی مصرف می شود.

هشدارها: در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه و سابقه بیماری های گوارشی به  ویژه کولیت ناشی از آنتی بیوتیک باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبــی: واکنش های حســـــاسیتی شامل کهیر، تب، دردمفاصل، آنژیوادم و شوک آنافیلاکسی با مصرف این دارو گزارش شده است.

تداخل هـــــای دارویــــی: مصـــــــرف همــــزمان پنی سیلین جی پتاسیم با دارو‌های مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین، دارو‌های مدر نگهدارنده پتاسیم و مکمل های حاوی پتاسیم ممکن است موجب افزایش غلظت خونی پتاسیم شود. مصرف همزمان پنی سیلین ها با متوترکسات، منجربه کاهش کلیرانس و مسمومیت با متوترکسات می شود.

مقدار مصرف

بزرگسالان: این دارو به  صورت تزریق عضلانی،‌ تزریق آهسته وریدی یا انفوزیون وریدی مصرف می شود. مقدار مصرف آن 5-1 میلیون واحد در روز هر 6-4 ساعت می باشد.

کودکان: در مننژیت باکتریایی در نوزادان با وزن تا 2 کیلوگرم U/kg 25.000-50.000 هر 12 ساعت در طول هفته اول زندگی و سپس U/kg 50.000 هر 8 ساعت و در نوزادان با وزن 2 کیلوگرم و بیشتر U/ kg  50.000 هر 8 ساعت در طول هفته اول زندگی و سپس U/kg 50.000 هر 6 ساعت تزریق عضلانی یا وریــــدی می شود. در سیفلیـــــس مـــادرزادی، U/kg 50.000 هر 12 ساعت برای هفته اول زندگی و سپس U/kg 50,000 هر 8 ساعت برای 14-10 روز بعدی از راه عضلانی یا وریدی تزریق می شود. در درمــان سایر عفونت ها در نوزادان U/kg 30,000 هر 12 ساعت و در شیرخواران و کودکان16,667-U/kg 8,333 هر 4 ساعت تزریق عضلانی یا وریدی می شود.

اشکال دارویی

Injection: Penicillin G Potassium; 1,000,000U, 5,000,000U
Injection: Penicillin G Sodium; 5,000,000U

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا

اپلیکیشن پزشکی سلامت: دکتر نیک

برای نصب آسان در اندروید و آیفون کلیک کنید