CARDIOVASCULAR MEDICINESNITROPRUSSIDE

NITROPRUSSIDE

نیتروپروساید

NITROPRUSSIDE

موارد مصرف:

نیتروپروساید در درمان نارسایی احتقانی قلب، کاهش فوری فشار خون در بیماران مبتلا به بحران پرفشاری خون و کاهش خونریزی در ناحیه تحت عمل جراحی مصرف می شود.

موارد منع مصرف:

در نارسایی شدید کبــد، کمبود ویتامین B12 و افزایش فشار خون جبرانی و آتروفی Leber’s optic نباید مصرف شود.

هشدارها
1- در صورت وجود نارسایی شدید کلیه، آنسفالوپاتی یا سایر حالاتی که منجر  به افزایش فشار داخل جمجمه می شوند، نارسایی کبد، کمبود ویتامین B12، دوبینی، آتروفی بینایی و موروثی Leber و بی کفایتی شریان کرونر و عروق مغزی با احتیاط فراوان مصرف شود.
2- اندازه گیری فشار خون و غلظت سیانید پلاسما در طول مصرف این دارو ضروری است.
3- طول دوره درمان با این دارو نباید از 72 ساعت تجاوز کند.
4- مصرف دارو باید طی 30-10 دقیقه قطع شود تا از بروز افزایش واجهشی فشار خون جلوگیری شود.
5- به  منظور جلوگیری از نشت دارو به بافت های اطراف محل تزریق، تزریق دارو باید با احتیاط صورت گیرد، زیرا ممکن است موجب تحریک بافت شود.
6- اگر مصــــرف نیتروپروســـاید به  میــــــزان mg/ kg/ min 0/01 به  مدت 10 دقیقه فشار خون را به میزان کافی کاهش ندهد، قطع مصرف دارو توصیه می شود.

عوارض جانبی: سردرد، سرگیجه، تهوع، درد شکم، تعریق، پرش عضلانی، تشویش و اضطراب، احساس ناراحتی در پشت جناغ سینه و درد شدید معده که با کاهش بسیار سریع فشار خون بروز می کنند، گزارش شده است. تاکی کاردی، تعریق، آریتمی، تنفس بیش از حد و اسیدوز متابولیک عوارض ناشی از افزایش بیش از حد غلظت پلاسمایی سیانید می باشند.

نکات قابل توصیه
1- این دارو باید فقط از طریق انفوزیون وریدی با استفاده از پمپ انفوزیون مصرف شود.
2- برای تهیه محلول نیتروپروساید، محتوی یک ویال 50 میلی گرم را باید در محلول دکستروز 5% حل نموده و سپس آن را با 250-10 میلی لیتر محلول دکستروز 5% برای دستیابی به غلظت مطلوب رقیق نمود. به منظور محافظت از نور، ظرف محتوی محلول دارو باید به  وسیله کاغذ آلومینیومی یا سایر مواد مقاوم به عبور نور پوشانده شود.
3- از اضافه کردن هر گونه ماده دیگر به محلول تزریقی نیتروپروساید باید خودداری شود.
مقــــــــدار مصرف: ابتدا mcg/kg/min 0/3 انفوزیون وریدی می شود و سپس بر حسب پاسخ بیمار، هر چند دقیقه مقدار مصرف تنظیم می گردد. مقدار مصرف معمول دارو mcg/kg/min 3 است. حداکثر مقدار مصرف mcg/ kg/ min 10 برای حداکثر 10 دقیقه یا مقدار تام mg/ kg 3/5 می باشد.

اشکال دارویی

Injection: 50mg

مدیریت

دکتر نیک پژوه متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا

اپلیکیشن پزشکی سلامت: دکتر نیک

برای نصب آسان در اندروید و آیفون کلیک کنید