مدیریت موثر

اولویت درکارها با قورت دادن قورباغه زشت…!

قديمی ها همچنین گفته اند: “اگر قرار است دو تا قورباغه را بخوري اول آن يكي را که زشت تر است بخور!
منظور این است که اگر دو کار مهم را پیش رو دارید اول کاري را که بزرگتر و سخت تر و مهم تر است انجام بدهید. خود را موظف کنید که بلافاصله دست بکار شوید و آنقدر مداومت به خرج دهید تا کار را به اتمام برسانید پیش از آنکه دست به انجام کار دیگري بزنيد. به این کار مثل يك ” امتحان ” فکر کنید و با آن مثل يك مبارزه فردي روبرو شوید.

در برابر این وسوسه که اول کارهاي آسان تر را انجام دهید مقاومت کنید مدام به خودتان یادآوری کنید که مهمترین تصمیمی که هر روز می گیرید این است که اول چه کاري را انجام بدهید و بعد از آن به چه کاری مشغول بشويد، البته اگر کار اول را به انجام برسانید. حرف آخر این است: “اگر باید قورباغه زنده اي را بخوري هيچ فایده ای ندارد که مدت زیادي بنشيني و به آن نگاه کني” کلید رسیدن به سطوح بالاي کارايي و بهره وري این است که این عادت را براي هميشه در خود ایجاد کنید که هر روز صبح ابتدا به سر وقت مهمترین کار خود بروید.

باید در زندگي این عادت را در خود ایجاد کنید که هر روز قبل از هر کاري اول قورباغه خود را قورت بدهید بدون آنکه وقت زیادی را صرف فکر کردن درباره این کار بكنيد.

با مطالعه و بررسي هر چه بیشتر در مورد مردان و زنان که درآمد بيشتري داشته و سریعتر پیشرفت کرده اند ويژگي “عمل گرايي” به عنوان بارزترین و پایدارترین رفتاري که آنها در هر کاري از خود نشان مي دهند خودنمايي مي كند.

افراد موفق و مؤثر کساني هستند که مستقیما به سراغ کارهاي اصلي خود می روند و خود را موظف می کنند تا آنها را به اتمام برسانند. در دنياي ما، و به خصوص در دنياي شغلي ما، افراد برای رسیدن به نتایج معین و قابل اندازه گیري دستمزد می گیرند و ارتقاء مقام پیدا می کنند. شما براي انجام خدمات ارزشمند و به ویژه خدماتی که از شما خواسته می شود پول می گیرید.

شکست در عمل” يكي از مهمترین مشکلاتی است که امروزه در سازمانها به چشم می خورد. بسياري از مردم مشغله را با موفقیت اشتباه می گیرند. این قبیل افراد مدام حرف می زنند، مرتب جلسه تشكيل مي دهند و برنامه هاي فوق العاده اي را طرح ريزي مي کنند، اما در نهایت کار مفيدي انجام نمیدهند و به نتایج مطلوب دست پیدا نمی کنند.

برداشت از کتاب قورباغه ات را قورت بده

مدیریت

دکتر نیک پژوه متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا

اپلیکیشن پزشکی سلامت: دکتر نیک

برای نصب آسان در اندروید و آیفون کلیک کنید