کوروناویروس جدید
موضوعات داغ

افزایش نسبت نوتروفیل به لنفوسیت قبل از درمان؛ فاکتور تشخیص شدت عفونت کووید-19

فاکتور دیگری که بوسیله آن شدت عفونت کوید-۱۹ را میتوان پیش بینی کرد: افزایش نسبت نوتروفیل به لنفوسیت قبل از درمان

طبق نظر نویسندگان مقاله نسبت نوتروفیل به لنفوسیت علامت اخطار زودرس در فرم شدید کوید-۱۹ است.

نوتروفیلها سلولهای ایمنی مهم بدن هستند که در ایمنی میزبان و تنظیم ایمنی بدن در هنگام عفونت نقش دارند، زمانیکه نوتروفیلها بطور معنا دار کاهش پیدا کنند ربسک عفونت بطور معنا افزایش پیدا می کند.

لنفوسیتها سلولهای افکتور اصلی در پاسخ ایمنی انسان هستند که مرتبط با ایمنی و دفاع بدن هستند، ارتباط منفی بین تعداد لنفوسیتها و درجه التهاب وحود دارد.

نسبت نوتروفیل به لنفوسیت بعنوان مارکر مهم پاسخ التهابی سیستمیک مورد توجه قرار گرفته است و بطور دقیقتر انعکاس دهنده ی ارتباط متعادل بین شدت واکنشهای التهابی و وضعیت ایمنی است.

فاکتورهای ریسک زیادی برای عفونت کوید-۱۹ مطرح شده اند مثل افزایش سایتوکاینهای التهابی، دی دایمر و پروکلسیتونین و… که بسیاری از این فاکتورهای به دلیلِ حساسیت پایین و مشکل در ارزیابی سریع بطور گسترده استفاده نمی شوند بنابراین اندیکاتورهای پیش بینی کننده ساده و راحت نیاز هستند.

طبق نظر نویسندگان مقاله این نسبت راحت است و در آزمایش خون روتین بدست می آید و دارای حساسیت و اختصاصیت بالاتر در تشخیص شدت عفونت در مراحل اولیه است.

تدوین: سرکار خانم دکتر زهرا خانلری

منبع:
https://www.researchsquare.com/article/rs-31796/v1

مدیریت

دکتر نیک پژوه متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا

اپلیکیشن پزشکی سلامت: دکتر نیک

برای نصب آسان در اندروید و آیفون کلیک کنید