ANTICONVULSANTS

 • VALPROIC ACID

  VALPROIC ACID موارد مصرف: این دارو در درمان صرع، اپیزود مانیا در اختلالات دوقطبی و پیشگیری از میگرن به کار…

  بیشتر بخوانید »
 • VALPROATE

  VALPROATE موارد مصرف: این دارو در درمان صرع، اختلال دوقطبی و پیشگیری از میگرن مصرف می شود. موارد منع مصرف: در…

  بیشتر بخوانید »
 • TOPIRAMATE

  TOPIRAMATE موارد مصرف: از این دارو به  عنوان داروی کمکی در درمان حملات تشنجی پارشیال (فوکال) و حملات تشنجی تونیک-کلونیک…

  بیشتر بخوانید »
 • PRIMIDONE

  PRIMIDONE موارد مصرف: این دارو در درمان حملات تشنجی ژنرالیزه تونیک-کلونیک (صرع بزرگ)، میوکلونیک شبانه، حملات تشنجی پارشیال پیچیده (سایکوموتور)…

  بیشتر بخوانید »
 • PREGABALIN

  PREGABALIN موارد مصرف: این دارو در کنترل درد نوروپاتیک از جمله درد نوروپاتیک دیابتی و درد عصبی متعاقب عفونت هرپسی،…

  بیشتر بخوانید »
 • PHENYTOIN+ PHENOBARBITAL

  PHENYTOIN+ PHENOBARBITAL موارد مصرف: فنی‎توئین همراه با فنوباربیتال در درمان حملات صرع بزرگ به  کار می ‌رود. موارد منع مصرف: در…

  بیشتر بخوانید »
 • PHENYTOIN

  PHENYTOIN موارد مصرف: فنی‎توئین در کنترل تمام انواع صرع غیر از حملات صرع کوچک و درمان درد عصب سه قلو،…

  بیشتر بخوانید »
 • PHENOBARBITAL

  PHENOBARBITAL موارد مصرف: فنوباربیتال در درمان تمام انواع صرع بزرگ و کوچک و در حمله مداوم صرعی به کار می‌ رود. فنوباربیتال…

  بیشتر بخوانید »
 • OXCARBAZEPINE

  OXCARBAZEPINE موارد مصرف: این دارو در درمان حملات تشنجی پارشیال در بزرگسالان و به  عنوان داروی کمکی در درمان حملات…

  بیشتر بخوانید »
 • LEVETIRACETAM

  LEVETIRACETAM موارد مصرف: این دارو به  عنوان درمان کمکی صرع پارشیال (فوکال)، تشنجات میوکلونیک و حملات صرعی تونیک-کلونیک به  کار…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا

اپلیکیشن پزشکی سلامت: دکتر نیک

برای نصب آسان در اندروید و آیفون کلیک کنید