بیماریهای گوارش و کبد

مراقبت از بيمار با خونريزی معده

استفراغ خون روشن باموادی بازمینه قهوه ای که نشانه خونریزی قسمت فوقانی دستگاه گوارش است- مدفوع قیری وبدبو،این نوع مدفوع که ملنا نام داردبر وجود خون حداقل به مدت 14 ساعت دردستگاه گوارش دلالت میکند. عبورخون قرمزروشن یاخرمائی مایل به قرمز درمدفوع که این تظاهر بیشترمربوط به خونریزی قسمت تحتانی دستگاه گوارش است. اگرچه درخونریزیهای وسیع دستگاه گوارش فوقانی نیزچنین تظاهری میتواند وجود داشته باشد.
خونریزی مخفی گوارشی که درآزمایشات اختصاصی مربوط به مدفوع تشخیص داده میشود. این نوع خونریزی بیشترنشانه تومورهای دستگاه گوارشی است که معمولاً باعلائمی نظیرکاهش وزن وعلائم کم خونی مزمن همراه است. البته موارددیگرنیزمیتوانند سبب خونریزی مخفی گوارشی شوند. علائم ازدست دادن خون یاکم خونی مانندسیاهی رفتن چشم،سنکوپ، درد قفسه سینه یا تنگی نفس. این علائم میتوانند تنها علائم خونریزی باشند.

علت های خونریزی گوارشی
بیماریهایی که موجب خونریزی گوارشی فوقانی میشوند عبارتنداز :
زخمهای معده واثنی عشر، واریس های گوارشی
( عمدتاًدراثرمشکلات کبدی وعروق مربوط به آن ایجاد میشوند )
خراشیدگی های مخاط معده ویا اثنی عشر
خراشیدگی های التهابی مری، بدخیمی هاودلایل نامعلوم
شایعترین علت خونریزی بامنشاءروده كوچک، گشاد شدگی غیر طبیعی عروقی و تورمورها است. مصرف داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی نیز میتواند با ایجاد خراشیدگی و زخم درروده کوچک، باعث خونریزی مزمن و نامعلوم گوارشی شود.
علل خونریزی بامنشأروده بزرگ ، بواسیرزخمهای مقعد، بیرون زدگی جداره روده،گشادشدگی غیرطبیعی عروقی، سرطانهای گوارشی والتهاب روده است.

درمان
دراين‌شرايط‌به‌پزشك‌ خود مراجعه ‌نماييد:

 • اگرشما ياعضوي ‌ازخانواده‌تان ‌علايم ‌يك‌زخم‌راداشته ‌باشيد.
 • اگر استفراغي ‌شروع‌شود كه‌خوني‌باشد يانماي ‌دانه ‌قهوه‌ داشته‌باشد.
 • اگرمدفوع‌، خوني‌، سياه ‌يا قيري‌ باشد.
 • اگراسهال‌شروع‌شودكه‌ممكن‌است‌به‌خاطرضد اسيدها باشد.
 • اگرعلي‌رغم‌درمان‌، دردشديد باشد.
 • اگربه‌طورغيرطبيعي‌، ضعيف ‌يارنگ‌پريده‌باشید
 • پزشک با علائم موجود و معاینات علت را بررسی و بنا بر علت به درمان ورفع مشکل می پردازد
 • آنچه مهم است اجرای دستورات پزشک و مراقبت ها می باشد

فعاليت‌
به‌محض‌بهبودعلايم‌،فعاليت‌هاي ‌طبيعي‌خود را ازسربگیرید

رژيم‌غذايي‌

 • ازيك‌رژيم‌غـذايي‌متعادل‌شامل‌3وعده‌برنامه‌ريـزي‌شده‌منظم ‌درروز استفاده‌كنيد
 • ازكافئين‌وهرغذايي‌كه علايم‌رابدتركنندپرهيزكنيد
 • ازمصرف قهوه، چای ونوشابه هاي حاوی کافئین، ادویه هایی مانندفلفل سیاه وپودر فلفل وغذاهاو مایعات بسيارداغ اجتناب کند . ( این موادسبب تحریک معده می شوند).
 • غذاراکاملاً بجويدوآهسته غذابخوريد .( توده بزرگی ازغذامی تواندسبب افزایش برون ده اسید معده گردد. )
 • مصرف شیروفرآورده های آنرامحدودکرده وترجیحاًبه جای مصرف آن مابین وعده های غذایی،شیرراباغذامصرف کنید. (پروتئین وکلسیم محرکهای بالقوه ی ترشح اسیدهستندکه سبب افزایش برونده اسیدمی شوند).
 • ازمصرف غذاها ومایعاتی که سبب درد معده می شود اجتناب کنید.
 • به منظورخنثی کردن اسیدمعده برطبق دستور،برنامه ی منظمی برای وعده های غذاو غذاهای مختصرفراهم آورید. ( برای کمک به پیشگیری ازتحریک مقادیرزیادترازحد اسید معده معمولاًوعده های غذایی متوسط بیشتر توصیه میشوند تاوعده ی غذایی سنگین)
 • ازسیگارکشیدن اجتناب نماييد ،در صورتی که داروهایی رامصرف میکنيدکه احتمال ايجاد زخم در آنها شناخته شده است ( به عنوان مثال آسپیرین،)آنهاراهمراه باغذامصرف نمایيدتا تحریک معده کاهش يابد.
 • روشهای غیردارویی ضددرد مانند تغییروضعیت، تمرینات آرامسازی، محیط آرام،فعالیتهای تفریحی مانندتماشاکردن تلویزیون، مطالعه وصحبت رافراهم آورید.

مدیریت

دکتر نیک پژوه متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا

اپلیکیشن پزشکی سلامت: دکتر نیک

برای نصب آسان در اندروید و آیفون کلیک کنید